Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter

Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter Personuppgifter Från och med den 25e maj träder en ny dataskyddsförordning i kraft som omfattar företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Förordningen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och kommer att gälla inom hela EU. GDPR ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL. Till personuppgifter räknas uppgifter som kan knytas till en levande [...]

Personuppgiftshantering på Mobilitetscenter2018-05-21T11:22:31+00:00