Rampsimulator

Mobilitetscenter har byggt en rampsimulator som stöd i anpassningsärenden.

I rampsimulatorn kan man prova vilken lutning på rampen som är rimlig att hantera för användaren. Med stöd av detta kan rampens längd fastställas beroende på lutning och lasthöjd i bil.

2018-07-06T06:34:50+00:00